UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

PDF

DU Guardià de refugi

  • Àmbit ministerial: Ciències Socials
  • Sector(s) de activitat: Turisme

Presentació

Tipus de diploma : Diploma universitari bac + 1

Durada : une année universitaire

Llengua vehicular Français

Presentació

L'evolució del turisme en plena naturalesa va modificar considerablement la pràctica de les activitats de muntanya tant quantitativament que qualitativament. Es va tornar un fenomen de massa en el qual els refugis de muntanya constitueixen un dels elements essencials. El refugi, element estructurante del turisme de muntanya coneix aquesta evolució. Abans era una simple casita per a senderistes que permetia anar caminant de cim a cim, des de fa alguns anys es va tornar un punt d'atracció principal al territori de muntanya, així modificant els equilibris existents. Aquest nou context dóna lloc a una observació a propòsit del refugi i demana al seu guardià que s'adapti sense perdre les seves missions de refugi de muntanya. Aquesta adaptació té com a etapa essencial la millora de la qualitat global tan de les infraestructures com de les prestacions. Aquella qualitat de prestació implica una millor professionalització dels guardians.

Objectius

Avui dia el refugi és un element essencial del turisme de muntanya mitjançant l'èxit de la sendera a peu i el desenvolupament del turisme de naturalesa i s'ha de professionalitzar als guardians de refugi perquè puguin oferir una prestació de qualitat als turistes i respondre a les seves necessitats i també perquè puguin ser bons professionals quan col·laboren per a missions del servei públic (acolliment, vigilància, socors, col·laboració amb serveis de temps, consell i informació als usuaris, oferta de refugi, informació als usuaris sobre el respecte del medi ambient). Per això, els objectius de formació del CETIA són:
- formar als guardians de refugis a les seves funcions turístiques i a les tècniques d'acolliment i restauració,
- donar-los els elements necessaris en comptabilitat, màrqueting, dret, comunicació i informàtica perquè puguin gestionar amb eficiència els refugis,
- formar professionals que coneixen els mitjans de la muntanya perquè puguin col·laborar amb els serveis de socors i temps i donar les informacions necessàries als usuaris i serveis concernits,
- gestionar i mantenir la qualitat mitjà ambiental del refugi i de la seva àrea

Habilitats i competències

  • Saber analisar i gestionar la qualitat mitjà ambiental en terme de desenvolupament sostenible ;
  • Superar les tècniques d'acolliment i restauració en refugi de muntanya ;
  • Superar les eines i tècniques de gestió d'un refugi de muntanya.
  • Ser capaç d'aconsellar i informar als usuaris i participar al socors si necessari

Admissió

Destinataris

  • Formació contínua

Condicions d'accés

Després d'emplenar un dossier de candidatura, una entrevista de motivació tindrà lloc amb un jurat constituït a parts iguals de professionals del sector (Parcs Nacionals, Club Alpin Français, Sindicat nacional dels guardians de refugi) i col·lectivitats territorials, professors de l'ISTHIA i organismes de formació socis.
Els criteris triats pel jurat són:
• L'experiència adquirida en el camp de la muntanya, turisme o acolliment
• Les motivacions del candidat
• Els coneixements del mitjà de la muntanya.

Programa

Control dels coneixements

Control continu i avaluació de la pràctica i de la memòria corresponent. Les modalitats d'avaluació per UE són publicades 1 mes després de la volta universitària respectant la Carta de control dels coneixements.

I després

Continuïtat d'estudis

No estudis després de la formació estan previstos

Inserció professional

Guardià de refugi de muntanya

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Foix