UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

PDF

DU e-comerç e-turisme

 • Àmbit ministerial: Ciències Socials
 • Sector(s) de activitat: Turisme

Presentació

Tipus de diploma : Diploma universitari bac + 3

Nivell d'estudi : BAC +3

Durada : Un any universitari

Llengua vehicular Francès

Presentació

L'objectiu d'aquesta formació és d'acoblar el desenvolupament de l'e-comerç i de la posada sobre el mercat dels productes lligats al desenvolupament econòmics dels territoris i de les empreses.

 • Aportar una oferta de formació en vincle amb l’emergència dels nous oficis.
 • Formar professionals capaços de determinar els elements transversals lligats a l’activitat turística, determinar l’impacte d’aquest sector sobre l’economia local i determinar els mitjans que permeten un desenvolupament de la comercialització dels productes del territori.
 • Formar professionals capaços d’elaborar un projecte e-comerç vinculat a la venda de productes locals dels territoris turístics.
 • Formar professionals capaços de posar en vincle l’e-turisme i l’e-comerç amb l'objectiu d’aportar una eficiència d’aquests dos sectors.
 • Formar professionals capaços d’afavorir la promoció, la comunicació i l’accés als mercats dels actors locals (empreses i comerços) dels territoris turístics gràcies a la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
 • Permetre als portadors de projectes (creació, transmissió) guanyar-se els coneixements necessaris per a l'avaluació de la pertinència de les seves tries estratègiques cara a l'e-comerç.
 • Permetre als professionals, comercials en activitat llançar-se en l'e-comerç.
 • Formar professionals tenint la capacitat de construir eines, accions i organitzacions permetent dominar i analitzar les informacions vinculades a un territori turístic amb l'objectiu d’elaborar mitjans d’ajuda a la decisió en matèria de desenvolupament de l’e-comerç.
 • Formar professionals a l’animació de xarxa.

Habilitats i competències

•Saber llançar una estratègia webmàrqueting.

•Dominar la recerca màrqueting.

•Comprendre les motivacions i les esperes de les clienteles.

•Dominar les eines i les tècniques de comunicació.

•Conèixer les tecnologies de comunicació multimèdia.

•Negociar amb els socis.

•Proposar els mitjans i escollir els suports de comercialització.

•Integrar el seu projecte de desenvolupament sostenible dins del seu medi ambient.

•Organitzar i administrar les activitats e-comerç i e-turisme.

•Conèixer la legislació aplicada al TIC.

•Conèixer les fileres i les xarxes de distribució.

•Dominar les tècniques d’animació comercial.

•Desenvolupar les eines de gestió de la relació client.

•Practicar una o diverses llengües estrangeres.

•Comprendre i utilitzar el sistema d’informació logística.

•Organitzar i administrar els processos logístics.

•Crear i utilitzar bases de dades.

•Dominar la gestió i la publicació ajudada per ordinador (GPAO, PAO).

•Posseir nocions de grafisme.

Taxa d'èxit

Observatori de la Vida Estudiant & de la Inserció Prefessional - OVE

Admissió

Destinataris

 • Formació inicial
 • Formació contínua

Prerequisits necessaris

Prerequisit :

•Els titulars d'un DUT, DEUG, BTS comunicació,

•els titulars d'un DUT, DEUG, BTS terciari comerç,

•els titulars d'un altre BTS havent aspirat a la comunicació, a la comercialització, al màrqueting…

•els portadors de projecte (creació/recuperació d’empreses),

•les persones en recerca de feina tenint una experiència significativa (5 anys) en els oficis del turisme i/o del comerç,

•els titulars d’un batxillerat +2 a la recerca d’una feina,

•les empreses en activitat tenint el projecte d’integrar l’e-comerç en la seva empresa.

A falta, demanda de dispensa del (o dels) diplome(s) prerequisits en el marc de la validació de les experiències.

Programa

Control dels coneixements

Per tenir accés al programa, consulteu la pàgina web de la formació.

Per a totes els UE, el control dels coneixements es fa obligatòriament sota el règim de l'avaluació contínua, implicant una assiduïtat obligatòria i avaluacions durant els dos semestres de la formació. Avaluació de l'estada i de l'informe corresponent.

Les modalitats d'avaluació per UE són anunciades 1 mes després del retorn universitari en el respecte de la Carta del control dels coneixements.

I després

Continuïtat d'estudis

En principi no és previst continuar els estudis després de l'obtenció del diploma.

 

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Foix

Informació

Secrétariat ISTHIA - Foix

Adreça electrònica: claire.morere @ univ-tlse2.fr