UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

PDF

DU Responsable d'Estructura Turística i hostalera

 • Àmbit ministerial: Ciències Socials
 • Sector(s) de activitat: Emprenedoria

Presentació

Tipus de diploma : Diploma universitari bac + 3

Nivell d'estudi : BAC +3

Durada : un any universitari

Llengua vehicular Francès

Presentació

La idea general de la formació és d’integrar les lògiques de desenvolupament sostenible atès que es fan indissociables dels processos de desenvolupament de les activitats turístiques, hostaleres i de lleures, i especialment respectant les normes HQE.

L'objectiu és de:

 • formar professionals del sector turístic i hostaler a la gestió del desenvolupament, del creixement de llur(s) empresa(es) en una lògica de desenvolupament sostenible i respectant les normes HQE.
 • permetre als portadors de projectes (creació, transmissió) guanyar-se els coneixements necessaris per a l'avaluació de la pertinència de les seves tries estratègiques.
 • permetre als professionals en activitat posar a les normes mediambientals la seva estructura.

Habilitats i competències

 • Saber analitzar les necessitats d’una empresa en termes de desenvolupament sostenible ;
 • Dominar les normes de desenvolupament sostenible, especialment HQE ;
 • Dominar les eines i tècniques corresponents per tal d’optimitzar les tries estratègiques.
 • Millorar la gestió de l’empresa.

Taxa d'èxit

Observatori de la Vida Estudiant & de la Inserció Prefessional - OVE

Admissió

Destinataris

 • Formació contínua

Condicions d'accés

Són admesos a seguir la formació els candidats retinguts pel jurat al final de l'examen de l'informe de candidatura i d'una entrevista de motivació referint-se a l'experiència guanyada i a la naturalesa del projecte professional.

El cost d'aquesta formació pot ser pres a càrrec per als estudiants en formació continua.

Prerequisits necessaris

Són admesos a fer acte de candidatura:

 • els titulars d'un diploma de nivell III (BTS, DUT, L2...)
 • les persones que poden fer valer una experiència professional significativa en el sector d'activitat del turisme o de l'hostaleria.
 • els demandants de feina en reconversió professional.
 • els professionals dels sectors del turisme i de l'hostaleria que es volen inscriure en un procés HQE.

Programa

Control dels coneixements

Per tenir accés al programa, consulteu la pàgina web de la formació.

Per a totes els UE, el control dels coneixements es fa obligatòriament sota el règim de l'avaluació contínua, implicant una assiduïtat obligatòria i avaluacions durant els dos semestres de la formació.

Avaluació de l'estada i de l'informe corresponent.

Les modalitats d'avaluació per UE són anunciades 1 mes després del retorn universitari en el respecte de la Carta del control dels coneixements.

I després

Continuïtat d'estudis

En principi no és previst continuar els estudis després de l’obtenció del diploma

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Foix

Informació

Secrétariat ISTHIA - Foix

Adreça electrònica: claire.morere @ univ-tlse2.fr