UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

PDF

Grau en Gestió Hotelera i Turística

 • Àmbit ministerial: Ciències Socials
 • Sector(s) de activitat: Turisme

Presentació

Tipus de diploma : Llicenciatura

Nivell d'estudi : BAC +3

Durada : 4

Crèdits ECTS : 240.00

Presentació

Únic grau oficial en Gestió Hotelera i Turística a Espanya, a l’Espai d’Educació Superior.

Té per objectiu dotar als estudiants dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris per ser un “tot terreny” com a directiu efectiu i eficaç de les empreses hoteleres i de restauració.

L’estudiant ha de ser capaç de prendre decisions de tipus operatiu i de tipus estratègic, al finalitzar els seus estudis.

Els alumnes hauran de realitzar quatre períodes de pràctiques, durant els estius, en els departaments d’empreses hoteleres i de restauració, segons la seva especialització i nivell.

Nombre total d'inscripcions

112

Informació complementària

Veure la Descripció de l'estudi

Admissió

Condicions d'accés

Requisits d'accés

Requisits d'accés

 • Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Més informació
 • Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Més informació
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
 • I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Altra informació d'accés

 

Drets d'escolaritat

Preu privat (curs 2013-14: 8.300 euros). Vegeu Informació de preus

Programa

Continguts de la formació

Veure apartat pla d'estudis a Descripció de l'estudi

I després

Continuïtat d'estudis

 • Màster en Direcció Hotelera i Direcció de Food and Beverage
 • Màster en Arts Culinaris i Direcció de Cuina

Inserció professional

 • Direcció Hotelera Internacional: director d’hotel, director de restaurant, director d’aliments i begudes, posicions corporatives en cadenes hoteleres, consultor hoteler, consultor de restaurants, cap departamental d’hotel...
 • Gastronomia, Restauració i Esdeveniments: cap de cuina, xef executiu, consultor, gastronòmic, xef emprenedor, director d'empreses de restauració social col·lectiva, director d'esdeveniments, director d'aliments i begudes, director de restaurant, consultor de restaurants, consultor gastronòmic.

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Sant Pol de Mar

Contacte(s) administratiu(s)

Coordinador de l'estudi