PDF

Llicenciatura Professional Ciències i Tecnologies de les Energies Renovables: Sistemes Tèrmics

 • Àmbit ministerial: Ciència, Tecnologia i Ciències de la Salut
 • Sector(s) de activitat: Energies Renovables

Presentació

Tipus de diploma : Llicenciatura professional

Nivell d'estudi : BAC +3

Durada : 1

Presentació

Aquesta llicenciatura professional permet a estudiants que s'integrin professionalment en carreres d'activitats econòmiques relacionades amb els sistemes tèrmics de les energies renovables:

 • Solar Tèrmic
 • Bioenergies
 • Control de l'energia
 • Eficencia energètica dels edificis

Admissió

Destinataris

 • Formació inicial
 • Formació contínua

Condicions d'accés

Els candidats són seleccionats depués de l'estudi d'un dossier de candidatura que principalment pren en compte el tipus de diploma Batx+2 anys peparado o obtingut, els resultats i eventualment una avaluació de la motivació i les competències mitjançant una entrevista

Prerequisits necessaris

Titulars d'un Batx+2 anys tècnic (BTS, DUT...) en el camp de l'electrotècnia o d'una llicenciatura (2 anys) Ciències de l'Enginyer,
Titulars d'un Bachrto tècnic amb validació de l'experiència laboral en electrotècnia.

I després

Continuïtat d'estudis

La llicenciatura professional va ser creada per complir amb un objectiu d'integració laboral directa. Solament alguns casos particulars poden portar a proseguimentos d'estudis. 

Inserció professional

Quins oficis?

 • Agent de desenvolupament
 • Gestionario de projectes
 • Encarregat de negocis
 • Administrador d'energia
 • Consell energia
 • Cap d'equip instal·lació i manteniment

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Tarbes