PDF

Llicenciatura Professional Empreses i desenvolupament local

 • Àmbit ministerial: Ciències Socials
 • Sector(s) de activitat: Emprenedoria

Presentació

Tipus de diploma : Llicenciatura professional

Nivell d'estudi : BAC +3

Durada : Un any universitari

Llengua vehicular Francès

Presentació

 • Realitzar diagnòstics de territoris i d’empreses.
 • Elaborar estratègies, posar en obra i avaluar projectes de territoris i d’empreses.
 • Acompanyar portadors de projectes i creadors d’empreses.
 • Mobilitzar eines de gestió i de comunicació.

Habilitats i competències

 • Els mètodes de muntatge de projecte, el funcionament de les empreses, els actors i procediments del desenvolupament territorial, principalment en espai rural.
 • Competències tècniques : comptabilitat, gestió, fiscalitat, dominació de les eines informàtiques.
 • Capacitats d'anàlisi : utilització dels coneixements per tal de fer emergir projectes i d'apreciar-ne la viabilitat.
 • Coneixement en comunicació : aptituds incloent capacitats en relacions humanes dins i fora de l'estructura, aptitud per a l'intercanvi i per a l'escolta.
 • Capacitats d'autonomia : organització del treball, presa d'iniciativa...

Taxa d'èxit

Coneixement dels públics i èxit en Llicenciatura Professional (Font OVE)

Admissió

Destinataris

 • Formació inicial
 • Formació contínua

Condicions d'accés

Són admesos a fer acte de candidatura, els titulars d’un diploma sancionant dos anys d’estudis superiors validats.

Si no ompliu les condicions per us inscriure, podeu demanar de dispensar el (o els) diploma(es) prerequisits en el marc de la validació dels adquirits.

Prerequisits necessaris

En formació inicial : aquesta llicenciatura professional és oberta als estudiants titulars de :

 • Llicenciatura 1r i 2n any validades en Geografia, AES, Economia i Gestió,
 • BTSA "Anàlisi i conducció dels sistemes operatius", "Serveis en espai rural", "Gestió i Protecció de la Naturalesa"...
 • BTS "Animació i gestió turístiques locals",
 • BTS "Assistent de gestió PME-PMI", "Economia social i familiar",
 • DUT "Gestió de les empreses i administracions", "Gestió administrativa i comercial"...

Candidatures fent part d'altres recorreguts podran igualment ser examinades.

Programa

Control dels coneixements

Per a totes les UE l'estudiant pot escollir :
    •    o bé el règim d'avaluació contínua : assiduïtat obligatòria i avaluació durant tot el semestre
    •    o bé el règim del control terminal : les avaluacions es desenvoluparan en fi de semestre

Atenció :
    •    Per a certes UE, o per a certes formacions, només el règim de l'avaluació contínua és proposat.
    •    El règim del control terminal s'aplica obligatòriament per a les inscripcions a Unitats d'Ensenyaments dispensades pel Servei d'Ensenyament a Distància.
    •    Els estudiants becaris tenen una obligació d'assiduïtat.

Les modalitats d'avaluació per UE són anunciades 1 mes després del retorn universitari en el respecte de la Carta del control dels coneixements.

I després

Continuïtat d'estudis

La llicenciatura professional és un diploma permetent una inserció professional directa.

Tanmateix, una passarel·la permetrà a certs estudiants perseguir els seus estudis en màster amb Ciències Humanes i Socials, particularment en el master menció «Geografia-Disposició», especialitat « Desenvolupament dels Territoris Rurals»

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Foix

Informació

Secrétariat - Foix

Adreça electrònica: loncelle @ univ-tlse2.fr