PDF

Llicenciatura Professional Noves tecnologies de comunicació i de distribució aplicades al turisme

 • Àmbit ministerial: Ciències Socials
 • Sector(s) de activitat: Turisme

Presentació

Tipus de diploma : Llicenciatura professional

Nivell d'estudi : BAC +3

Durada : un any universitari

Llengua vehicular Francès

Presentació

Aquesta Llicenciatura Professional és destinada a preparar els estudiants a entrar directament en el món del treball.

A través de les tecnologies de la informació que van des de la concepció a l’animació de pàgines webs fins als dispositius més sofisticats de la mobilitat, els estudiants hauran de ser capaços, a partir de les estructures institucionals dels territoris o de les empreses privades, de satisfer una clientela turística cada vegada més exigent en termes de fiabilitat i de rapidesa d’informació com de contractació.

Habilitats i competències

 • Dominar la llengua professional pròpia del sector del turisme i de la informàtica.
 • Dominar la recerca mercantil, analitzar dades, aprehendre els procés de l’acció comercial sobre els mercats del turisme. Conèixer i comprendre les xarxes de distribució i de comercialització procedents dels TIC.
 • Ser capaç de dominar les eines i les tècniques del procés de comunicació.
 • Conèixer els conceptes de model de dades, el model relacional i els conceptes de base de l’àlgebra relacional, iniciar a la pràctica sistemes de bases de dades comercials. Aproximació dels sistemes d’informació, aplicació sobre mòduls de géo localització.
 • Conèixer la legislació en vigor i aproximació al dret aplicat al turisme i als suports procedents dels TIC.
 • Crear una pàgina web : elaboració d’un plec de càrrecs, concepció de les pàgines, concepció de base de dades Mysql, aprenentatge i posada en pràctica dels diferents llenguatges informàtics (PHP, ActionScript, Javascript, HTML), creació de web, utilització, comprensió i creació d’eines del web 2.0, col·locació tècnica del referencial.
 • Dominar els programaris Flash CS3, Photoshop cs3 i FLEX 2.0 (per a suports mòbils), integració d’animació sobre suports web i vinculats a la mobilitat, capacitat per crear suports multimèdia (CD-Rom interactiu, DVD-Rom).
 • Dominar les bases de la infografia i saber aplicar-les.
 • Identificar les funcions d’informació i les funcions de promoció. Identificar, avaluar i realitzar els diferents suports multimèdia útils a les eines d’ajuda a la decisió (SIG).
 • Identificar les funcions d’informació i les funcions de promoció : identificar, avaluar i realitzar els diferents suports multimèdia vinculats a la mobilitat.
 • Crear contingut per als suports mòbils : creació de suports dedicats a la géo localització i al M-turisme, saber incorporar la mobilitat en les estratègies dels SI, dominar les diferents eines de posada en xarxa, dominar les eines de sindicació, flux d’informació, guies electròniques mòbils…..
 • Saber preparar i administrar campanyes d’e-mailing : estratègies i operacions de prospecció, estratègies i operacions de fidelització, domini de les eines)
 • Seguir el referencial d’una pàgina web i reaccionar, analitzar les estadístiques d’una pàgina web, establir una campanya de vincles comercials.
 • Aprehendre les interaccions entre els diferents components del turisme a França, identificar els mercats, elements quantitatius i qualitatius.
 • Comprendre les motivacions i les esperes de les clienteles turístiques, les evolucions i els comportaments en funció dels criteris sociològics.
 • Construir un projecte en resposta a les necessitats localitzades sobre el terreny professional, construir un encaminament de recerca per portar a terme l’acció, identificar, analitzar, confrontar pràctiques professionals diferents.

Taxa d'èxit

Coneixement dels públics i èxit en Llicenciatura Professional

Admissió

Destinataris

 • Formació inicial
 • Formació contínua

Prerequisits necessaris

Prerequisit : Batxillerat + 2 : Llengües BTS Turisme vpt, agtl ; DUT Turisme ; DUT, L2, BTS comunicació ; DUT, L2, BTS força de venda ; BTS Comunicació de les empreses ; L2 LEA

Si no ompliu les condicions per us inscriure, podeu demanar de dispensar el (o els) diploma(es) prerequisit en el marc de la validació dels adquirits.

Programa

Control dels coneixements

Control terminal. La certificació s’obté després de validació de 60 crèdits.

Les modalitats d'avaluació per UE són anunciades 1 mes després del retorn universitari en el respecte de la Carta del control dels coneixements.

I després

Continuïtat d'estudis

La llicenciatura professional és un diploma a finalitat d'inserció directa.

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Foix

Informació

Secrétariat ISTHIA - Foix

Adreça electrònica: claire.morere @ univ-tlse2.fr