PDF

Màster Turisme i Hostaleria (Gestió d'Empreses de les Indústries del Turisme)

  • Àmbit ministerial: Ciències Socials
  • Sector(s) de activitat: Turisme

Presentació

Tipus de diploma : Títol de màster

Nivell d'estudi : BAC +5

Durada : dos anys universitaris

Llengua vehicular Francès

Presentació

L'especialitat té com a objectiu formar marcs de terreny disposant de les qualificacions necessàries per ocupar en les empreses turístiques, nacionals i internacionals, de les funcions de tipus operacional. La formació proposada té sobretot com a objectiu dirigir l’estudiant a :

  • concebre, organitzar i administrar productes i serveis turístics ;
  • portar accions de consell i de peritatge en enginyeria i en gestió d'empreses turístiques ;
  • administrar i animar sistemes de producció i de posada en mercat.

A Kuala Lumpur, els ensenyaments són dispensats en llengua anglesa.

La formació sent organitzada sobre dos anys i presentant caràcters específics (amb sobretot un caràcter pluridisciplinari molt especialitzat), és difícil, fins i tot si no és exclòs, considerar un canvi d’especialitat al final del primer any.

Habilitats i competències

La formació té una vocació professional reafirmada per la col·locació d’una estada de 12 setmanes en màster 1 i d’una estada de 20 setmanes mínim en màster 2.

Taxa d'èxit

Observatori de la Vida Estudiant & de la Inserció Professional – OVE

Admissió

Destinataris

  • Formació inicial
  • Formació contínua

Condicions d'accés

  • Màster 1 :ser titular de la formació requerida + dipòsit de candidatura.
  • Màster 2 :ser titular del Màster 1 Turisme i Hostaleria (Indústria del Turisme) o d'un diploma equivalent + dipòsit de candidatura.

Prerequisits necessaris

Ser titular d'un diploma batxillerat + 3

Programa

Control dels coneixements

. Control terminal. La certificació s’obté després de la validació de 60 crèdits de M1 i dels 60 crèdits de M2. El benefici dels components adquirits poden ser guardats sense limitació de durada.


•  Les modalitats d'avaluació per UE són anunciades 1 mes després del retorn universitari en el respecte de la Carta del control dels coneixements.

I després

Continuïtat d'estudis

•     Aquest màster és un diploma a finalitat d'inserció directa.

 

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Toulouse

Informació

secrétariat ISTHIA - Toulouse

Adreça electrònica: cregut @ univ-tlse2.fr