PDF

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

 • Àmbit ministerial: Ciències Socials
 • Sector(s) de activitat: Turisme

Presentació

Tipus de diploma : Títol de màster

Nivell d'estudi : BAC +5

Durada : 1

Crèdits ECTS : 60.00

Presentació

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme (MDPT) té l’objectiu de dotar els estudiants de coneixements avançats en turisme que els permetin assumir càrrecs tècnics i de direcció a les empreses i a les administracions públiques i treballar com a personal qualificat en l’assessorament professional, la innovació empresarial i l’estudi acadèmic en l’àmbit del turisme.

L’enorme complexitat del fenomen turístic requereix professionals amb un coneixement global i molt ampli de les múltiples disciplines relacionades amb la matèria. Els coneixements avançats en gestió estratègica, innovació, màrqueting, planificació del territori, economia i finances i legislació són primordials per prendre decisions de manera efectiva i competent en qualsevol tasca relacionada amb el turisme.

Nombre total d'inscripcions

32

Informació complementària

Veure la Descripció de l'estudi

Admissió

Condicions d'accés

Es valoraran els expedients dels estudiants que tinguin un grau o una llicenciatura o diplomatura en Turisme o en altres perfils dels àmbits de les ciències humanes, econòmiques, jurídiques i socials. El Consell de Màster, en funció dels expedients dels candidats, podrà determinar complements formatius necessaris per a l’acceptació de les sol·licituds menys ajustades al perfil d’ingrés definit.

Drets d'escolaritat

Preinscripció: 30 euros. Matrícula: 45,79 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,41 euros / crèdit). Més informació

Prerequisits necessaris

 

Programa

Continguts de la formació

Veure apartat pla d'estudis a Descripció de l'estudi

I després

Continuïtat d'estudis

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Inserció professional

Els perfils professionals que cobreix el màster són:

 1. Planificador i gestor de destinacions
  1. Gerent de destinacions (administracions, patronats, societats mixtes...)
  2. Gerent de plans de destinacions
  3. Director de programes de destinacions
  4. Tècnic de planificació turística
 2. Director de producte turístic
  1. Gestor de productes específics
  2. Tècnic de desenvolupament del producte turístic
 3. Director corporatiu d’organitzacions turístiques
  1. Gerent d’entitats no lucratives de turisme
  2. Director de grup empresarial turístic (cadena hotelera, intermediació, corporacions d’oci...)
  3. Director de divisió turística d’un grup empresarial
  4. Director d’empreses turístiques
 4. Director d’operacions en organitzacions turístiques
  1. Director de divisió turística d’un grup empresarial
  2. Director d’empreses turístiques
 5. Responsable d’R+D+I
  1. Consultor/assessor
  2. Analista
 6. Personal acadèmic / ajudant investigador

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Girona

Contacte(s) administratiu(s)

Coordinador de l'estudi