PDF

Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management

  • Àmbit ministerial: Ciències Socials
  • Sector(s) de activitat: Emprenedoria

Presentació

Tipus de diploma : Títol de màster

Nivell d'estudi : BAC +5

Durada : 1

Crèdits ECTS : 60.00

Presentació

El màster, de 60 ECTS, proposa una especialització en innovació a l’empresa i gestió de la tecnologia.

Es tracta d’un programa d’orientació interdisciplinària i vocació internacional orientat a alumnes procedents de diferents disciplines que vulguin adquirir les competències necessàries per dur a terme activitats relacionades amb la gestió de la innovació en qualsevol tipus d’organització: processos de desenvolupament de productes o serveis nous, tasques de gestió en departaments d’R+D, programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o en l’Administració pública, etc.

L’orientació del màster pot ser professionalitzadora o de recerca, en funció de les matèries cursades, dels processos d’avaluació i del tipus de projecte de màster que es desenvolupi.

Nombre total d'inscripcions

17

Informació complementària

Veure la Descripció de l'estudi

Admissió

Condicions d'accés

Els perfils i la formació prèvia més adequats per superar el programa de màster corresponen als estudis següents: Enginyeria Industrial, llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Enginyeria d’Organització, llicenciatura d’Economia, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, enginyeries tècniques, llicenciatura de Química, llicenciatura de Biologia i llicenciatura de Ciències Ambientals. Tenen també un perfil apropiat els alumnes amb altres formacions científiques, tecnològiques o de ciències socials no detallades en la llista anterior i que estiguin interessats en els aspectes relatius a la gestió de la innovació i de la tecnologia a l’empresa. Els estudiants hauran d’acreditar un coneixement suficient d'anglès per seguir els ensenyaments del programa.

En el procés d’admissió al màster es prioritzaran les sol·licituds que acreditin un millor expedient acadèmic.

La comissió acadèmica podrà determinar, en funció dels expedients de les sol·licituds, complements formatius necessaris per a l’acceptació de les sol·licituds menys ajustades al perfil d’ingrés definit.

Drets d'escolaritat

Preinscripció: 30 euros. Matrícula: 45,79 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,41 euros / crèdit). Més informació

Prerequisits necessaris

 

Programa

Continguts de la formació

Veure apartat pla d'estudis a Descripció de l'estudi

I després

Continuïtat d'estudis

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Inserció professional

Càrrecs de gestió en tasques de direcció, innovació i tecnologia.

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Girona

Contacte(s) administratiu(s)

Coordinador de l'estudi