PDF

Màster Universitari en Turisme Cultural

 • Àmbit ministerial: Ciències Socials
 • Sector(s) de activitat: Turisme

Presentació

Tipus de diploma : Títol de màster

Nivell d'estudi : BAC +5

Durada : 1

Crèdits ECTS : 60.00

Presentació

El Màster en Turisme Cultural és l’únic màster oficial a l’Estat espanyol en aquest àmbit. Va néixer en resposta a la demanda d’estudiants i dels sectors turístic i cultural, així com d’institucions i ens de gestió i promoció turística.

És un programa formatiu adreçat a estudiants, tècnics, gestors culturals i turístics.

Aquest màster dóna resposta formativa a les necessitats de les polítiques empresarials i públiques nacionals i internacionals de creació, gestió, avaluació i cooperació de projectes de turisme cultural.

Nombre total d'inscripcions

20

Informació complementària

Veure la Descripció de l'estudi

Admissió

Condicions d'accés

Es valoren els expedients d’estudiants que tinguin un títol de diplomat o graduat en Turisme, o de llicenciat en Història de l’Art, Geografia, Història, Comunicació Audiovisual, Ciències Econòmiques, Ciències Polítiques, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o Dret, o un màster en Patrimoni Cultural.

En cas d’altres titulacions, l’admissió es determinarà per la valoració de l’expedient acadèmic previ.

Drets d'escolaritat

Preinscripció: 30 euros. Matrícula: 45,79 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,41 euros / crèdit). Més informació

Prerequisits necessaris

 

Programa

Continguts de la formació

Veure apartat pla d'estudis a Descripció de l'estudi

I després

Continuïtat d'estudis

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Inserció professional

Perfils professionalitzadors que cobreix el màster:

 1. Planificador i gestor de destinacions culturals
  1. Gerent de destinacions (administracions, patronats, societats mixtes...)
  2. Gerent de plans de destinacions
  3. Director de programes de destinacions
  4. Tècnic de planificació turística
 2. Director de producte turístic cultural
  1. Gestor de productes específics
  2. Tècnic de desenvolupament del producte turístic
 3. Gestor turisticocultural
 4. Tècnic en cooperació internacional en programes de turisme cultural
  1. Tècnic en cooperació en turisme cultural en l’àmbit internacional
  2. Avaluador de projectes de cooperació en turisme cultural
 5. Responsable d’R+D+I
  1. Consultor / assessor
  2. Analista
 6. Personal acadèmic / ajudant investigador

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Girona

Contacte(s) administratiu(s)

Coordinador de l'estudi