UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

Feina / Practica

La xarxa d'ofertes de treball i pràctiques Transversalis és una eina multifuncional que permet als:

Estudiants DE:

  • Gestionar el seu perfil públic i entregar el vostre currículum,
  • Buscar una feina o pràctica entre les ofertes de la xarxa Transversalis,
  • Identificar i animar comunitats estudiantils i antics estudiants de les universitats de la xarxa Transversalis.

Professionals DE:

  • Cercar els seus futurs col·laboradors entre els estudiants i antics estudiants de les universitats de la xarxa Transversalis,
  • Enviar les seves ofertes de feina i/o pràctiques,
  • Enriquir el seu repertori de contactes.

Professors-Investigadors DE:

  • Gestionar el seu perfil professional públic,
  • Donar una visibilitat a les seves publicacions i recerques,
  • Interaccionar amb els seus estudiants o antics estudiants i professionals presents a la xarxa Transversalis.

Descobreix la pàgina: http://elgg.univ-perp.fr/