UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

Presentació

El projecte Transversalis (programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra POCTEFA), coordinat per la Universitat de Tolosa (PRES França), reuneix les universitats de Perpinyà Via Domitia, Girona, Lleida, Saragossa, Andorra, Tolosa Le Mirail i Tolosa Paul Sabatier al voltant de 7 accions.

Transversalis té com a objectiu promoure la formació, la integració professional i la mobilitat dels estudiants i professionals a l'àrea transfronterer. També aquest projecte es fixa com a objetiu incorporar la noció de desenvolupament sostenible en les formacions de turisme i de la muntanya.