UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

El projecte Transversalis

Coordinat per la Universitat de Toulouse, el projecte Transversalis aplega 8 institucions d’ensenyament superior i de recerca de la zona transfronterera francoespanyola al voltant de 7 accions. Es fixa com a objectius promoure la formació i la inserció professional dels estudiants i dels professionals de l’espai transfronterer i integrar la noció de desenvolupament sostenible en els oficis relacionats amb el Turisme i la Muntanya.

El projecte TRANSVERSALIS té un pressupost total de 2.703. 821 Euros mitjançant un finançament Feder (65 %) i un cofinançament dels centres socis de la Région Midi-Pyrénées, del Conseil général de l'Ariège i de l'Ajuntament de Figueres.

Aquest projecte s’integra en el marc de la política de cohesió de la UE a favor de les accions estructurals i, més particularment, en el si de l’objectiu prioritari i del programa europeu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) que comprèn el període 2007-2013.

El POCTEFA, cofinançat pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) amb 168 milions d’euros, perllonga les iniciatives anteriors INTERREG (2000-2006). Constitueix la quarta generació de suport financer comunitari destinat a enfortir la integració econòmica i social del territori transfronterer francoespanyol. El principat d’Andorra forma part d’aquest nou programa.

El POCTEFA contribueix a assolir els objectius fixats per les estratègies de Lisboa i de Göteborg

TRANSVERSALIS és el resultat de la feina duta a terme en el si de la Xarxa universitària Pirineus Mediterrània.  Contribueix al desenvolupament de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i, més particularment, de l'Eurocampus.