Acció 1: Plataforma transfronterera Universitat - Ocupació

Aquesta acció és duta a terme per la Universitat de Perpinyà, la Universitat de Lleida i la Universitat Toulouse III.

El seu objectiu principal és implantar un portal “federador” que donarà a cada soci del projecte la possibilitat d’integrar-hi les eines desenvolupades en el marc de la seva acció.

Es tracta de proposar in fine una eina duradora i adaptada a les necessitats de tots els centres.

Es desenvolupa en quatre fases:

1 - Una fase d’avaluació 

Aquesta fase és la més important i rau en l’organització de 4 tallers de mitja jornada que combinen presentacions i visites institucionals. Cada taller permet reforçar el coneixement mutu de les pràctiques i extreure els punts de convergència de les necessitats respectives. 

Cada taller es referirà a una temàtica específica i comuna dels centres socis. Serà el lloc d’un intercanvi d’informació sobre l’experiència i les bones pràctiques de cada participant en aquest àmbit:

Així doncs, s’enfocaran quatre temes:

 • Temàtica 1: “L’empresa” abans i després de la formació: situació de les relacions, comunicació/promoció de les formacions i de les recerques, partenariats científics i professionals...
 • Temàtica 2: “Descripció d’una formació”: el contingut i el continent, l’emissió de diplomes, certificats de competències, diplomes universitaris, partenariats necessaris amb el món professional...
 • Temàtica 3: “Les pràctiques a l’empresa” pont cap a l’ocupació: implantació, seguiment, partenariats pedagògics...
 • Temàtica 4: “El desenvolupament sostenible” aplicat a les Energies renovables i al Turisme.

Aquest 4t i darrer taller farà el paper de seminari de síntesi i conclusió dels tallers anteriors dedicats al conjunt de socis del projecte.

Les presentacions que s’hi faran han de donar prioritat als temes següents:

 • donar suport a la creació d’activitats i de llocs de feina,
 • fomentar la inserció professional,
 • garantir la igualtat d’oportunitats d’homes i dones,
 • millorar i desenvolupar les competències,
 • garantir unes condicions de vida de qualitat i afavorir la cohesió social,
 • mantenir l’equilibri dels territoris.

Aquests quatre tallers seran dirigits per un Comitè constituït per un representant de cada soci de l’acció. El Secretariat tècnic serà responsabilitat de la UPVD.

Paral·lelament a l’execució d’aquests tallers, s’ha previst contractar dos experts:

 • un expert en projectes, encarregat de seguir els tallers per fer-ne la restitució en el darrer taller;
 • un expert en informàtica encarregat de determinar els punts comuns en els sistemes d’informació.

2 -  Desenvolupament de l’eina

Aquesta fase implica la definició de l’eina, com també les seves modalitats d’accés, de propietat i de posta en valor. L'empresa encarregada del projecte és Anyware Services.

L'eina desenvolupada és una plataforma digital multilingüe que agrupa l'oferta de formació de les universitats de Perpinyà, Tolosa Li Mirail, Tolosa Paul Sabatier, Lleida i unes altres… en els camps de les energies renovables, el turisme i el medi ambient. Facilitarà el camí dels estudiants i practicants de la formació contínua en aquest territori per permetre'ls elaborar els seus camins de formació amb tota la informació necessària sobre els procediments (administratius, pedagògics…) que cal seguir. Per trobar una pràctica o un treball, la plataforma ofereix una funció de xarxa social que permetrà simplificar el contacte entre les persones i les empreses.
També l'internauta tindrà accés a una xarxa de referents d'informació, transfronterera present en cada establiment perquè l'intercanvi d'informació sigui permanent.

3 -  Integració en els centres

4 - Divulgació, valorizació dels resultats/perspectives