Acció 3: Turisme, Desenvolupament sostenible i Territoris pirinencs

Aquesta acció és promoguda per la Universitat Toulouse II (pilotatge) i per la Universitat de Saragossa.

Es refereix al desenvolupament dels oficis turístics de muntanya, incloent-hi la dimensió de desenvolupament sostenible que no és percebuda de la mateixa manera a les dues bandes del massís pirinenc.

El seu principal objectiu és fer evolucionar els referents d’oficis i de formacions del turisme de muntanya per adaptar-los a les necessitats d’un desenvolupament sostenible respecte pel que fa als canvis climàtics.

S’articula al voltant de 3 subaccions:

Reflexió al voltant del turisme pirinenc i del canvi climàtic:

Es tracta de donar als responsables de la presa de decisions una ajuda per a una millor reflexió que tingui en compte els riscos en el context actual de canvis profunds  i canvis futurs dels Pirineus.

Els resultats esperats d’aquesta tasca són la publicació d’una guia de bones pràctiques en matèria de turisme com a factor de desenvolupament sostenible; una proposta d’acció experimental de l’articulació turismes/desenvolupament sostenible en àrees de muntanya; una trobada i una publicació sobre els nous reptes de la muntanya pirinenca; accions mediàtiques a nivells regional, nacional i internacional. 

Observatori des oficis del turisme pirinenc i del desenvolupament sostenible

Es tracta de posar a la disposició dels actors pirinencs de l’ocupació i de la formació les eines necessàries per a tenir en compte el desenvolupament sostenible en l’oferta dels principals oficis del turisme pirinenc.

Els resultats esperats són la proposta operativa d’un observatori permanent de l’evolució de les necessitats de formació i de reforçament de les capacitats; un catàleg dels referents dels principals oficis del turisme de muntanya; una validació comuna F/E/A de les formacions i dels títols professionals del sector; accions mediàtiques a nivells regional, nacional i internacional.

Formació dels guardes de refugi de muntanya

Es tracta d’afavorir la professionalització i l’estructuració de l’ofici de guarda de refugi tenint en compte les dimensions del desenvolupament sostenible.

Els resultats esperats són: el desenvolupament i la millora de la formació de guarda de refugi en el massís; la realització d’una guia de bones pràctiques del desenvolupament sostenible adreçada als clients, guardes i propietaris de refugi; la proposta d’un pla de formació continuada adaptada en el massís; accions mediàtiques als nivells regional, nacional i internacional.