Acció 4: Observatori transfronterer del desenvolupament de les energias renovables

Aquesta acció és duta a terme per la Universitat de Perpinyà (pilotatge), la Universitat de Lleida i la Universitat de Saragossa.

Els seus objectius són :

  • afavorir les relacions entre els establiments mitjançant la dinamització de les relacions i la creació d'una xarxa, 
  • impulsar les cooperacions amb accions comunes, 
  • millorar la visibilitat de l'oferta de formació i de les temàtiques d'investigació.

La seva implantació s’articula al voltant de tres subaccions:

  • organització de seminaris per part de cada soci (mínim de 1/any/soci) adreçats a estudiants o a estudiants investigadors; oferta de formació, sinergies amb els laboratoris d'investigació (seminari 1) ; relacions amb les empreses al nivell de la investigació i de la formació (seminari 2) ; les energies renovables (oficis, labeles) i estudi dels intercanvis possibles (seminari 3).
  • creació de l'observatori : desenvolupament d'una eina comuna de presentació de la formació i investigació (publicació), creació d'eines de dinamització de la xarxa (pàgina web), creació d'un referencial « oficis ».
  • compartir experiències mitjançant el desenvolupament d’accions de formació o eines comunes.

Els resultats esperats són:

  • Accelerar el desenvolupament de les tecnologies innovadores en el sector de les energies renovables.
  • Valorar l’ús de les energies renovables.