Acció 5: Beques de practiques i Centre d’innovació transfronterers

Aquesta acció és realitzada per la Universitat de Girona (pilotatge), la Universitat de Toulouse II i la Universitat de Saragossa.

Comprèn dues subaccions: 

Inserció dels estudiants dins l’empresa

Aquest capítol pretén facilitar la inserció professional dels estudiants de Màster a les empreses del territori transfronterer mitjançant:

  • la implantació de mòduls de dos cursos de 45 hores (150 estudiants) en els llocs (6 hores en total) vinculats a l’empresa, la innovació i l’empresariat
  • la realització de suports de comunicació
  • la realització de pràctiques (100 a Espanya/ 50 a França) de 3 mesos (300 hores)

Creació d’un centre pilot de l’Empresariat i de la Innovació a Figueres.

Aquest capítol està dedicat al desenvolupament de la cultura empresarial relacionada amb la innovació, la gestió i el canvi amb:

  • la implantació de mòduls de 100 hores de gestió operativa de la innovació,
  • seminaris de sensibilització per als professionals,
  • la publicació de suports.

Els estudiants en màster de ciències socials de les universitats de Girona, Tolosa Le Mirail i Saragossa van poder tractar el tema de l'empresariat i la innovació amb formacions especifiques. També van beneficiar de pràctiques en empresa.