Acció 6: Formació virtual d’empresaris transfronterers

Aquesta acció és realitzada per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc II i la Universitat d'Andorra.

Consisteix a engegar un programa de formació contínua on-line dirigit als empresaris transfronterers.

Es presenta en dos formats : amb acompanyament i sense acompanyament (autoformació).

Els seus principals objectius són els següents : 

  • millorar, actualitzar els coneixements i les competències dels empresaris transfronterers 
  • facilitar la creació i/o el desenvolupament d'empreses transfrontereres 
  • afavorir la cooperació i el desenvolupament econòmic de les empreses transfrontereres 
  • harmonitzar el coneixement dels aspectes legals i culturals de l'empresa de cada regió i aplicar-ho al conjunt dels territoris transfronterers 
  • augmentar la mobilitat d'estudiants i/o de professionals per tot el territori transfronterer. 

Amb la consecució d'aquests resultats, es pretén valorizar les empreses innovadores, recolzar-les en el desenvolupament de formacions transfrontereres i facilitar una cooperació tècnica i econòmica entre Andorra i els diferents Estats. 

Cursos a distància van poder ser creats. Tractaven de referencials comuns d'oficis entre les formacions franceses i espanyoles en el camp de la formació per als emprenedors transfronterers. 

Va permetre donar una informació precisa a la xarxa a cada emprenedor sobre les institucions, les regles socials, jurídiques, fiscals i mitjà ambientals a les quals hauran d'enfrontar-se durant el seu establiment en cada costat de la frontera.