Acció 7: Formació de formadors

Guia franco-catalana de competències professionals dels gestors i formadors de la formació continua

L'objecte de treball entre la Universitat de Lleida (Catalunya/Espanya) i l’Université de Toulouse II-Le Mirail (Françe) és crear una guia franco-catalana de competències professionals per als gestors i formadors de la formació continua.

A través de la tècnica metodològica de “panell d'experts” i la posterior aplicació i avaluació de la guia de competències en diferents grups pilots, professionals del camp de la formació contínua, es configura un marc de competències organitzat en base a dos perfils, el del formador i el del gestor.

La guia de competències present es recolza en un model de competències holístic; el qual inclou competències pròpies i específiques de l'activitat professional, com la Xarxa econòmica, empresarial i de l’ocupació, Empreses/clients de formació contínua, Sistema de Formació Professional Contínua, Enginyeria de la pedagogia, Avaluació i impacte de la formació , Planificació, organització i gestió de la formació, Gestió financera i administrativa de la FC, Innovació de la FC i Eines, recursos i instruments TIC per a la FC; i també competències transversals que permeten desenvolupar amb eficàcia els requisits derivats del context social i organitzatiu de la seva activitat professional, com la Responsabilitat ètica, social, pedagògica i dels mitjans, Comunicació i Treball en equip. D'aquesta manera, es configura un conjunt resultant de competències i realitzacions professionals agrupades segons el grau d'especificitat i transversalitat sobre la base dels perfils professionals del formador i el gestor de formació contínua, sempre tenint en compte la classificació de Bunk (1994) i Echeverría (2008) -competències tècniques (Saber), metodològiques (Saber fer), participatives (Saber estar) i personals (Saber ser). En la següent taula es pot observar la guia de competències, entenent-la com una aportació en prospectiva, orientadora i oberta per al context espanyol i francès.

Equip de treball

  • Sofia Isus Barado Professora Titular del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida (isus @ pip.udl.cat)
  • Michèle Saint-Jean Maître de Conférences Département Sciences de l’Education et de la Formation de l’Université de Toulouse 2-Le Mirail (stjean @ univ-tlse2.fr)
  • Georgina París Mañas Personal Docent i Investigador en formació del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida (paris @ pip.udl.cat)
  • Armelle Macé Chargée de mission du Projet Transversalis de l’Université de Toulouse 2-Le Mirail (rioffice @ univ-tlse2.fr)

Descarregar «guia de competències.pdf» (275.5 KB)