UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)El projecte Transversalis està coordinat pel el PRES de ToulouseEn partenariat avec

L'Université de ToulouseUniversitat d’AndorraUniversitat de Girona

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia)Université de Toulouse - Jean JaurèsUniversité Toulouse III-Paul Sabatier

Universitat de LleidaUniversidad de Zaragoza
La plataforma està gestionada i organitzada perUPVD (Université de Perpignan Via Domitia)


Conseil Général des Pyrénées OrientalesRégion Midi PyrénéesConseil Général de l'Ariège

Ajuntament de Figueres

Universitats

Universitat de Perpinyà Via DomiTia

Universitat de talla humana (9000 estudiants), dinàmica, de proximitat, pluridisciplinària  i enfocada sobre Catalunya Sud i l'àmbit internacional... S'hi imposa una gran qualitat de vida a la UPVD amb el seguiment d'estudis superiors d'alt nivell. I això no sorprèn ans al contrari. Perpinyà alimenta els paradoxes, i especialment amb el fet que compta amb investigadors de renom internacional i preserva alhora  una veritable proximitat amb els seus estudiants.

Visiteu el lloc web de la Universitat de Perpinyà via Domitia

UNIVERSITAT DE GIRONA

La Universitat de Girona és una institució pública que cerca l’excel·lència en la docència i en la recerca, i que participa en el progrés i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i les arts.
La Universitat de Girona està arrelada al país i a la cultura catalana i és un dels principals motors econòmics i culturals del seu entorn. Al mateix temps, expressa la vocació d’universalitat i d’obertura a totes les tradicions, avenços i cultures.

Visiteu el lloc web de la Universitat de Girona

Universitat de Tolosa II -Le Mirail (UTM)

La UTM posseeix una llarga tradició d'humanisme i obertura de formacions  Creada des del 1229,  ha arribat al seu gran moment al segle XX, quan s'instal·la definitivament al nou barri del Mirall. Més de 24 000 estudiants, entre els quals 3700 estudiants internacionals, segueixen formacions principalment de ciències socials i humanes i Arts (SHS), Lletres i Llengües (ALL), de grau a doctorat, formació inicial, continua o a distància; sense oblidar les preparacions a oposicions i les certificacions en llengües i informàtica.

Visiteu el lloc web de la Universitat de Tolosa II - Le mirail (UTM)

Universitat de ToLOSA Paul Sabatier

Des de la seva creació al 1969, l'UPS ofereix formacions pluridisciplinàries  en els sectors de les ciències, salut, enginyeria, tecnologies i esport i està desenvolupant un dels pols de recerca més importants de França. Compta amb més de 30 000 estudiants.  Arrelada a Tolosa, capital europea de l'aeronàutica i l'espai, la UPS és un universitat europea de renom, decididament oberta al món.

Visiteu el lloc web de la Universitat de Tolosa Paul Sabatier

Universitat de Lleida

Com a primer centre universitari de la Corona d'Aragó que posseeix una tradició acadèmica antiga de més de 700 anys, la Universitat de Lleida (UdL) és una universitat publica creada al 1991. La UdL ofereix la possibilitat a una comunitat de gairebé 8700 estudiants una varietat de formacions pluridisciplinàries  repartides en 4  campus en els sectors següents: científic, literari, social i jurídic.

Visiteu el lloc web de la Universitat de Lleida

UNIVERSITAT D'ANDORRA

La Universitat d’Andorra és l’única universitat pública estatal del Principat d’Andorra. Té com a missió bàsica respondre a les necessitats de la societat andorrana, tant en els aspectes relatius a l’ensenyament superior com en la recerca i la transferència de tecnologia i coneixement, tot amb un alt nivell de qualitat i adaptat a la realitat i les dimensions del país.

Visiteu el lloc web de la Universitat d'Andorra